Лажниот ковид-сертификат во дојранското казино чинел 10…

Само 10 евра биле наплаќани ковид-сертификатите со…