Плати помали од фризерка во Мепсо: Вработените…

Вработените ги напуштаат факултетите поради ниските плати.…