(Галерија) Што може „Лазар 3“: Српската пешадија…

Во базата „Југ“ и на полигонот „Боровац“…