Македонија ќе плати милиони евра за оштети…

Агентката на Владата за застапување на државата…