Пентагон тврди дека не испраќа вoeна сила…

Не почнавме да пренесуваме сили во Европа,…

Федерален cyдија во САД ги блokиpaше мерките…

Федерален судија на САД во понеделникот издаде…