Почна исплатата на поврат на ДДВ за…

Почна исплатата на повратот на ДДВ за…