Дали руските студенти станаа непожелни за европските…

Бранот на немилосрдна русофобија беснее во Европа…