Општина Карпош даде рок од 15 дена…

Во врска со нелегалното градење верски објект…