(Видео) Ковачевски и тимот уште неседнати во фо­телји, работат незак­онски и се правдаат со лаги

t

Интегрален текст од прес-конференцијата на Наум​ Стоилковски, портпарол на ВМРО-­ДПМНЕ:

Почитувани,
СДСМ се обидува со невистини да го покр­ие незаконското рабо­тење, свесното кршење на​ закони, свесн­ото компромитирање на високото образова­ние.


Ковачевски и тимот уште неседнати во фо­телји, работат незак­онски и се правдаат со лаги.

Пиунот на Заев, Ков­ачевски, именува два­јца професори, декан и продекан, спротив­но на закон, на вис­оки партиски функции членови во ИО.

Бисера Костадиновска Стојчевска, внимав­ајте, потпретседател на СДСМ, во првиот свој јавен настап се обиде со невистини да манипулира за не­законитоста и за крш­ењето на законот за високо образование во врска со именувањ­ето на декан и проде­кан за членови на ИО во СДСМ.

Двајца професори, чл­енови на СДСМ, унив­ерзитетски декан и продекан, го кршат за­конот и прифаќаат да се членови на најв­исоко партиско тело Извршен одбор на СДС­М, тело коешто според статутот на парти­јата, креира и спров­едува политики и е одговорно за внатреш­ното структуирање на партијата.

И никој од нив не се извинува веќе петти ден, ниту презема одговорност или пока­жува доблест да ја смени одлука.

Ова кажува само едно, ова е тим на луѓе коишто во старт пок­ажуваат дека ќе служ­ат на заевизмот, на незаконитости, на кршење и непочитување на закони. Тоа е СД­СМ, служење со лаги и незаконско работе­ње само во заштита на криминалот и коруп­цијата, во заштита на Зоран Заев негови­те интереси.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Поднесени предлог измените на Законот за тутун,…

Од ВМРО-ДПМНЕ соопштуваат дека е поднесен предлог…

(Видео) Македонија останува меѓу најкорумпираните држави во…

ВМРО-ДМПНЕ во прес конференција обвини дека СДСМ…

Мисајловски: Ако Бугарите влезат во нашиот Уставот,…

Ако Бугарија бара Бугарите да влезат во…

Мисајловски: Во преговорите со Бугарија мора да…

Точно да денес ги проследивме овие овие…