Стерјовски: Ако Црна Гора можеше да избере…

Лидерот на единствената македонска партија во Албанија,…

Васил Стерјовски во Мелник: Ви носам поздрави…

Претседателот на единствената македонска партија во Албанија,…