Европа не е марионета на САД, нема…

Многу европски земји, ако не ги сметаме…