Градот Скопје ги награди најдобриот скопски пожарникар,…

Град Скопје со признанија за најдобриот пожарникар,…