Избрани компаниите кои за 600 милиони евра…

Македонси железници - Инфраструктура и меѓународниот кредитор…