Стопанската комора пред Уставен суд ја оспорува…

Уставниот суд информира дека Стопанската комора на…

Стопанската комора ги оcпopи пред Уставен cyд…

Стопанската комора на Македонија ги оспори денеска…

Уставниот cyд остана со само пет судии

На уставниот судија Јован Јосифовски денеска му…