Зaocтрени правилата за влез во Швајцарија

Сите патувања во Швајцарија подлежат на правилото…

Швајцарија го скрати kapaнтинот на пет дена

Швајцарија ќе го намали времетраењето на карантинот…