Објавено на:

(Видео) Зошто Морален суд – Македонска вистина?

t

Најдиректен одговор е, за да се заштити загрозениот и повредениот автентичен национален македонски идентитет на целиот македонски народ, како и личното право на национален и личен идентитет на секој Македонец посебно. Да се заштитат овие национални(колективни и лични) вредности од аморалните чинови и акти, кои во суштина се срамен идентитетски геноцид. Моралниот суд – Македонска вистина морално ќе ги осудува злоупотребите, пречекорувањата и неправилното извршување на овластувањата, должностите и одговорностите на носителите на државни и јавни функции како што се Зоран Заев, Никола Димитров, Димитар Ковачевски и други слични на нив.

За таа цел, во август 2022г. од група интелектуалци, од Македонија и дијаспората, поведена е граѓанска иницијатива за формирање на Морален суд – Македонска вистина, кој во суштина е форма на народен суд кој за аморални чинови и акти на поединци и институции, ќе суди со јавни морални осуди.

Иницијаторите поаѓаат од сознанието и констатацијата дека во нашата татковина Република Македонија се манифестирала и се манифестира очигледна општествено-политичка и државна пракса на запоставување и игнорирање на одговорноста за почитување на институциите на државата и преку чекори и акции спротивни на општествените морално-етички критериуми и норми, со што перманентно, а особено последните години, и се нанесуваат штети во однос на нејзиниот демократски, културен, економски и друг опстанок, штети на природните и културнио богатства и животната средина, како и штети на нејзиниот меѓународна положба и углед.

Тие се свесни дека Македонија можат да ја сочуваат пред се нејзините граѓани со високи морални доблести.

Убедени се дека нанесените штети оставаат долгорочни и тешко отстранливи последици, не само на денешните, туку и на идните генерации. Ценат дека сочувувањето на моралот и достоинството на македонскиот човек и на македонската држава е првенствен интерес на секој граѓанин на Македонија. Исто така, свесни се дека Република Македонија може да опстане, пред се со најширока поддршка на нејзините граѓани и на нејзините институции. Се потпираат на македонското и меѓународното позитивно право, како и врз моралната традиција на македонскиот народ. Тоа го прават за опстанок на Македонија како самостојна и демократска држава. Имаат силна желба пошироко да ја анимираат свеста на македонскиот граѓанин, на македонската и меѓународната јавност, за се што се случи и се случува во Македонија. И секако, убедени дека на овој начин придонесуваат во исполнувањето на својот човечки и граѓански долг кон народот кому му припаѓаат, кон својата татковина, кон минатите, сегашни и идни генерации, но и кон себе си, како личности.

Иницијативата и сите активности ќе се одвиваат преку Македонски манифест – Здружение за одбрана на македонизмот, македонското име и постоење меѓу народите.

Основни цели на Моралниот суд – Македонска вистина

Добро е македонската јавност да се запознае со Основните цели на Моралниот суд. Тие се: Преку јавно изразување гледишта, ставови и оценки, за политичкото и општествено делување на носителите на највисоки државни и јавни функци, како и на оние кои во одредени клучни моменти за Република Македонија се јавуваат како носители на одлуки од потрајно и решавачко значење за нашата држава и меѓународната заедница, да прави анализа на последиците за нејзината судбина и за судбината на нејзините граѓани;

Да ја утврди моралната одговорност на носителите на јавни функции и јавно да ги посочи како виновници, затоа што постапувале спротивно, или не во согласност со моралните начела, засновани на нашите обичаи и традиција, но и на општоприфатените цивилизациски вредности, стандарди и норми, а особено затоа што со своето однесување го уривале националното достоинство , очекувањата и чувставата на граѓаните, запоставувајќи ги при тоа јавното мислење и изложените критики; Да влијае врз градењето свест и одговорност за достоинството на сите граѓани, особено на носителите на јавни функции, но и да ги охрабри граѓаните во нивното право за повикување на транспарентност и одговорност;

Да ги поттикнува и негува барањата и заложбите на секој граѓанин за достоинство на секоја работа, особено на јавните функции; Да им дава морална пордшка на сите изрази и резултати покажани во афирмација на високовредносни дострели во сите сфери на општественото живеење и работење, посебно при претставувањето на земјата во странство;

и Да ја согледа улогата и дејствувањето на домашните и странските невладини организации, во периодот на потпишувањето на Спогодбата за промена на името Македонија со Републока Грција и Договорот за добрососедство и соработка со Република Македонија.

Овие цели, намери и заложби Моралниот суд ќе ги остварува преку своите тела и органи, а во согласност со усвоените Правилата за организирање и дејствување.

Темелот врз кој го поставуваме овој суд е СОВЕСТА, нашата и на сите доблесни луѓе во Македонија, кои имаат чувство за Вистина, Правда и Одговорност. За сторените дела се изрекува МОРАЛНА ОСУДА.

Судит во име на Вистината, Правдата и Одговорноста пресудува за неморалноста и неодговорноста на носители на државни и јавни функции, во врска со акти против националните и државните интереси, акти кои значат идентитетски геноцит на Македонците.

Првата морална осуда судот ќе ја изрече и обзнани на 10. 05. 2023г.(среда), во Бест Вестерн(12:00 часот).

Сотир Костов

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

(Видео) Зошто Морален суд – Македонска вистина?

Најдиректен одговор е, за да се заштити…

Основци од Тетово во тоалет лепеле списоци…

СВР Тетово соопшти дека нивни службеници и…

Српски министер предложи да се урне основното…

Денешното враќање на учениците во ОУ „Владислав…

Гир: Загрижува означувањето со европско знаме на…

Системот на европско знаменце се користи кога…

На пациентка ѝ украле пари од паричникот…

Пациентка од Злетово примала инфузија на Инфективна…