„Животот е скап, трошоците големи, денарот не…

Претседателот на ССМ, Дарко Димовски уште еднаш…